Karty prepaid dla Twojego biznesu

Sprawdź stan środków

Wprowadź 9-cyfrowy numer token widoczny nad kodem QR na rewersie karty.

Nie należy wprowadzać 16 cyfrowego numeru widocznego pod paskiem magnetycznym.